Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski) - redaktor naczelny

Dr Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski)

Dr Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)