• CRISTINA GONZÁLEZ CAIZÁN, Por Napoleón en España. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza 1808–1809, Madrid, Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, 2017, 631 pp.

CRISTINA GONZÁLEZ CAIZÁN, Por Napoleón en España. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza 1808–1809, Madrid, Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, 2017, 631 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.27.23
Magdalena Krzyżostaniak
Google Scholar Magdalena Krzyżostaniak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.