Tom 23 Nr 1 (2017): 23/1, 2017

[78]

Strony redakcyjne i spis treści
23/1, 2017, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
23/1, 2017, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech
23/1, 2017, Strony 11 - 21
Pobierz artykuł PDF
Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością
23/1, 2017, Strony 23 - 34
Pobierz artykuł PDF
Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym — studium przypadku
23/1, 2017, Strony 35 - 43
Pobierz artykuł PDF
Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego
23/1, 2017, Strony 45 - 58
Pobierz artykuł PDF
Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi
23/1, 2017, Strony 59 - 71
Pobierz artykuł PDF
Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience
23/1, 2017, Strony 73 - 81
Pobierz artykuł PDF
Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
23/1, 2017, Strony 83 - 103
Pobierz artykuł PDF
Koszykówka na wózkach na przełomie wieków
23/1, 2017, Strony 105 - 111
Pobierz artykuł PDF
Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji
23/1, 2017, Strony 113 - 120
Pobierz artykuł PDF