• Kooperacja na polu bezpieczeństwa — myślenie życzeniowe czy realna możliwość

Kooperacja na polu bezpieczeństwa — myślenie życzeniowe czy realna możliwość

Robert Janik
Google Scholar Robert Janik
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości współpracy na polu bezpieczeństwa w ra-mach UE. Problematyka ta omawiana jest w kontekście społecznych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań tego zjawiska. W pracy ukazano próby podejmowane na wcześniejszych etapach inte-gracji europejskiej. W nawiązaniu do istniejących możliwości w tej dziedzinie wskazano, że ewentu-alna współpraca w zakresie bezpieczeństwa UE nie powinna polegać na powielaniu działań NATO, lecz na podejmowaniu aktywności w stosunku do nich komplementarnych, innowacyjnych oraz dostosowanych do specyfiki sytuacji europejskiej. Zagadnienie bezpieczeństwa UE zostało w arty-kule potraktowane „szeroko”, co jest szczególne istotne w sytuacji występowania we współczesnym świecie zagrożeń związanych z globalizacją i zmianami klimatycznymi.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.