• Sprawozdanie z  obrad grupy tematycznej Od socjologii wojny i  wojska do socjologii grup dyspozycyjnych i bezpieczeństwa, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny we Wrocławiu, 11–14 września 2019 roku

Sprawozdanie z  obrad grupy tematycznej Od socjologii wojny i  wojska do socjologii grup dyspozycyjnych i bezpieczeństwa, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny we Wrocławiu, 11–14 września 2019 roku

Piotr Pieńkowski
Google Scholar Piotr Pieńkowski
Publikacja:

Abstrakt

sprawozdanie
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.