• Sprawozdanie z  XVII Międzynarodowego Seminarium Metodologicznego Metodologia badań systemów społecznych, Wrocław, 12 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie z  XVII Międzynarodowego Seminarium Metodologicznego Metodologia badań systemów społecznych, Wrocław, 12 grudnia 2019 roku

Urszula Mazurkiewicz
Google Scholar Urszula Mazurkiewicz
Elżbieta Sypniewicz
Google Scholar Elżbieta Sypniewicz
Publikacja:

Abstrakt

sprawozdanie
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.