• Recenzja: Zuzana Bohušová Hrsg., Translatológia a jej súvislosti. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge. The Translation Studies and its Contexts. Banská Bystrica 2009

Recenzja: Zuzana Bohušová Hrsg., Translatológia a jej súvislosti. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge. The Translation Studies and its Contexts. Banská Bystrica 2009

Anna Małgorzewicz
Google Scholar Anna Małgorzewicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.