Wróć do szczegółów artykułu Recenzja: Zuzana Bohušová Hrsg., Translatológia a jej súvislosti. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge. The Translation Studies and its Contexts. Banská Bystrica 2009
Pobierz