• Recenzja: „Menschen im Kontext institutioneller Mechanismen“. Literaturwissenschaftliche Germanistik in Polen 1918–2012. Ein wissenschaftsgeschichtliches Projekt.

Recenzja: „Menschen im Kontext institutioneller Mechanismen“. Literaturwissenschaftliche Germanistik in Polen 1918–2012. Ein wissenschaftsgeschichtliches Projekt.

Rafał Biskup
Google Scholar Rafał Biskup
Piotr Stronciwilk
Google Scholar Piotr Stronciwilk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.