• „Sie gehörten zu jenen, die verstummten?“ Einige Reflexionen zu einem Band über die Innere Emigration Gołaszewski, Marcin / Kardach, Magdalena / Krenzlin, Leonore: „Zwischen Innerer Emigration und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933–1945.” De Gruyter Verlag, Berlin 2016, 338 S.

„Sie gehörten zu jenen, die verstummten?“ Einige Reflexionen zu einem Band über die Innere Emigration Gołaszewski, Marcin / Kardach, Magdalena / Krenzlin, Leonore: „Zwischen Innerer Emigration und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933–1945.” De Gruyter Verlag, Berlin 2016, 338 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.142.25
Rafał Biskup
Google Scholar Rafał Biskup
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.