• A imię jej czterdzieści i cztery. W stronę kanonu bardziej otwartego