Kontakt

 

ADRES REDAKCJI

 

Anna Gemra

Instytut Filologii Polskiej

„Literatura i Kultura Popularna”

plac Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

Polska

 

ADRES ELEKTRONICZNY

Anna Gemra

angemra@tlen.pl

 

Kontakt z Redakcją można nawiązać pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną.

Wszystkie artykuły muszą mieć formę elektroniczną, zgodną z normami i formatami określonymi przez redakcję.