Articles

Marzena Liedke

Articles

Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwo Litewskiego w XVI-XVIII wieku

AbstractDownload article

demografia, prokreacja, magnateria, Wielkie Księstwo Litewskie

Uwagi o wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

AbstractDownload article

Materiały do historii morowego powietrza w Słonimiu w latach 1630 i 1631

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout