Articles

Piotr Góralski

Articles

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości

AbstractDownload article

human personality, precautionary measures, criminals with personality disorders, psychopathy, dissocial personality disorders, antisocial personality disorders, electronic monitoring, therapy, addiction therapy

O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym

Download article

Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

AbstractDownload article

restraining measure, additional penalty, post-penal measure, protective measure, social adaptation centre, institution for incorrigible offenders, protective surveillance

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I

AbstractDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile de­linquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część II

AbstractDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile delinquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji

Download article

Stosowanie środków zabezpieczających wobec sprawców czynów karalnych popełnianych w  ramach poszczególnych form stadialnych i zjawiskowych

AbstractDownload article

preventive measures, stages in the commission of a  crime, forms of criminalliability

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout