Articles

Agnieszka Maria Kania

Articles

Znamię „szczególnego okrucieństwa” w orzecznictwie sądowym

Download article

Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy

AbstractDownload article

judicial sentencing, criminal judgments, media and crime, general prevention, functions of the punishment, legal awareness of the society

Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych

Download article

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część I

Download article

Kilka uwag o warunkach legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout