Articles

Piotr Pałaszewski

Articles

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractDownload article

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania

Download article

Wykonywanie tymczasowego aresztowania. Doniesienia z badań aktowych

Download article

Zatrzymanie penitencjarne jako zadanie Policji w postępowaniu karnym wykonawczym

Download article

Wykonywanie tymczasowego aresztowania w ustawodawstwie i polityce penitencjarnej Polski okresu międzywojennego

AbstractDownload article

temporary arrest, penitentiary policy, Polish legislation of the inter-war period

Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout