Articles

Bogdan Myrna : 0000-0002-0501-0588

Articles

Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy

AbstractDownload article

compensatory discontinuance, criminal proceedings, speed and efficiency of proceedings

Instytucja odroczonego warunkowego zwolnienia skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym (art. 164 § 2 k.k.w.)

AbstractDownload article

Criminal Enforcement Code, suspended conditional release, prisoner

Standard ochrony prawa do wolności i osobistego bezpieczeństwa przy zajęciu rzeczy oraz przeszukaniu osób i pomieszczeń w praktyce prokuratorskiej z polskiej perspektywy

Download article

Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania

Download article

W obronie prokuratur apelacyjnych

Download article

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload article

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego

Download article

Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł

Download article

Zmiany w modelu funkcjonowania prokuratury w Polsce

Download article

Obsadzanie stanowisk prokuratorskich w drodze konkursu w trybie art. 14b ustawy o prokuraturze

AbstractDownload article

prosecutor post, competition, filling of the post, Prosecution Service Act

Wymagania w zakresie stażów prokuratorskich w świetle art.14a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

AbstractDownload article

prosecution service, appointment to position, traineeship, academic degree

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout