Articles

Dorota Wolska : 0000-0001-9851-1463

dorota.wolska@uwr.edu.pl

Articles

Słowo wstępne. Kultura i tragiczność

Download article

Wprowadzenie

Download article

Postsekularyzm jako wędrujące pojęcie. Wprowadzenie

Download article

Odzyskać doświadczenie. W kierunku nowego idiografizmu?

Download article

Zwierzę — (w) granica(ch) kultury. Kilka uwag i pytań

AbstractDownload article

Garden Palace rozebrany do kości. Sztuka jako anamneza

AbstractDownload article

Crystal Palace, Garden Palace, Jonathan Jones, barrangal dyara, modernity, anamnesis, Kryształowy Pałac, Garden Palace, barrangal dyara, nowoczesność, anamneza

Animal — (within) the boundaries of culture. Some comments and questions (PK XIV/2 2012)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout