Articles

Magdalena Matysek-Imielińska : 0000-0002-0618-2066

magdalena.matysek-imielinska@uwr.edu.pl

Articles

Opór rodzący wyobraźnię. Wprowadzenie

Download article

Partycypacja czy emancypacja? Zamiast Wprowadzenia

AbstractDownload article

active participation/passive participation, emancipation, interpretation, cultural turn, post-structuralism

Wprowadzenie

Download article

Kultura jako zorientowane na przyszłość wyzwanie rzucone teraźniejszości. O roli przyszłości w myśleniu o kulturze

AbstractDownload article

Czy Bruno Latour testuje Rema Koolhaasa i co z tego dla nowej humanistyki wynika?

AbstractDownload article

critical design, architecture, materiality, new humanities, experiment, krytyczne projektowanie, architektura, materialność, nowa humanistyka, eksperyment

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

AbstractDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Badania Oskara Lewisa: między narracją i „gęstym opisem”

Download article

Keith Tester (1960–2019) — popularyzator polskiej tradycji humanistycznej

Download article

Jakich badań potrzebuje kulturoznawstwo? Metodologiczne ćwiczenia

Download article

Być z innymi — być dla innych. Wspomnienie o Annie Zeidler- Janiszewskiej

Download article

Recenzja: Kieszonkowy przewodnik po socjologii

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout