Articles

Agnieszka Wandel

Articles

Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych

AbstractDownload article

scientifi c periodicals, assessment of scientific periodicals, scoring of periodicals, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

Francuskie biblioteki publiczne między tradycją a nowoczesnością: gromadzenie i upowszechnianie zbiorów

AbstractDownload article

Recenzja: Dictionnaire encyclopédique du livre, sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché [et al.]; préface de Henri-Jean Martin. T. 1–3 + Index. Paris: Éd. du Cercle de la Librairie 2002–2011, XXXIII, 900; XII, 1074; XII, 1088 p., il., 30 cm, ISBN 2-7654-0841-6; ISBN 2-7654-0910-2; ISBN 978-2-7654-0987-8

Download article

Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy

AbstractDownload article

literary criticism, books/literature for children and young people, popular science books for children and young people, educational books

Recenzja: Laure Adler, Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Paris 2006

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout