Articles

Ivan Kohutycz

Articles

Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy

Download article

O karno-relewantnym dezinformowaniu jako środku przeciwdziałania działalności przestępczej

AbstractDownload article

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

AbstractDownload article

rejestracja kryminalistyczna, informacyjno-wspierająca dokumentacja, zabezpieczenie informacyjne, криміналістична реєстрація, довідково-допоміжні обліки, інформаційне забезпечення

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout