Articles

Dirk Cürsgen

Dirk.Cuersgen@rub.de

Institut für Philosophie

Ruhr-Universität Bochum, D-44780 Bochum

 

[2012]

Articles

Protagoras czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistcyznego pojmowania polityki i cnoty w Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, polityka, demokracja, cnota

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout