Articles

Bożena Witosz

Articles

Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym

AbstractDownload article

discourse, conceptual space of discourse, text, functional style, anthropological linguistics

Artystyczne manifestacje przekraczania tabu w literaturze polskiej końca XX wieku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout