Articles

Rafał Riedel

Articles

Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis

AbstractDownload article

agenda setting, framing, priming, media agenda, public agenda, political agenda

Europeizacja polityk publicznych

AbstractDownload article

Europeanization, public policies, European integration, polityki publiczne, europeizacja, Polska

Transfer unijnych wzorców instytucjonalnych na przykładzie prawodawstwa w zakresie równouprawnienia płci w Polsce

AbstractDownload article

Demokracja medialna

Download article

Analiza argumentów za i przeciwko uczestnictwu w unii monetarnej w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych

AbstractDownload article

teoria optymalnych obszarów walutowych, unia monetarna, theory of optimum currency areas, monetary union

Recenzja: Europeanization. New Research Agenda, Paolo Graziono, Maarten P. Vink (red.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout