Artykuły

Andrzej Sitarski

Artykuły

К вопросу о реализации языкового юмора в тексте современной польской и русской рекламы

AbstractPobierz artykuł

Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве

AbstractPobierz artykuł

linguistic-cultural space, concept, cognitive semantics, fixe phrase, anthropocentric paradigm, valuation, przestrzeń lingwokulturowa, koncept, semantyka kognitywna, frazem, paradygmat antropocentryczny, wartościowanie

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy