Articles

Katarzyna Gołąbek

Articles

Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski 1551 r.

AbstractDownload article

antywzorce, biskupi, instrukcje, kapituła krakowska, synod piotrkowski 1551

W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, „O obiektywizm krytyki naukowej”

Download article

krytyka naukowa, epitafia, kobiety, nowożytność

Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako źródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, s. 200, ilustr.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout