Artykuły

Konrad Rzemieniecki

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractPobierz artykuł

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Ludność katolicka i ewangelicka Kępna w XVIII wieku

AbstractPobierz artykuł

demografia, Kępno, katolicy, ewangelicy, księgi metrykalne

Spisy parafian cerkwi trembowelskich z 1763 roku

Pobierz artykuł

Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilpolskich na Podolu w 1827 roku

AbstractPobierz artykuł

Ludność rzymskokatolickiej parafii Koropiec w latach 1704–1775

Pobierz artykuł

Ludność rzymskokatolickiej parafii Koropiec w latach 1704–1775

AbstractPobierz artykuł

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku

AbstractPobierz artykuł

demografia, rodzina, katolicy, Gorzków, spisy ludności, 1791

Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897

AbstractPobierz artykuł

Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku

Pobierz artykuł

Recenzja: Юpiй Легун, Олексaндp Петpeнкo, Рeвiзiйний пepeпис нaceлeння 1795 p.: Бpaцлaвcькa губepнiя, ч. 1: Бершадський повiт, т. 1: Ревізійні списки селян сіл: Крикливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка, Ободівка, Поташня, П’ятківка, Рогізка, Татарівка, Христище, Яланець, Вiнниця 2003, ss. 284.

Pobierz artykuł

recenzja, demografia, spisy ludności, 1795

Drobna szlachta w Galicji polska czy ukraińska? — uwagi o książce Любов Сливки, Галицька дрібна шляхта в австро-угорщині (1772– 1914 рр.), Івано-Франківськ 2009

Pobierz artykuł

Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków (na podstawie spisu ludności z 1791 roku)

Pobierz artykuł

demografia, gospodarstwo chłopskie, Będków, spisy ludności, 1791

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy