Articles

Tomasz Dolata : 0000-0003-2028-0671

t.dolata@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload article

Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

AbstractDownload article

Delikty nieuczciwej konkurencji w ustawie z 1926 r.

AbstractDownload article

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractDownload article

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911

AbstractDownload article

University of Wrocław, Faculty of Law of the University of Wrocław in 1811–1911, deans of the Faculty of Law in 1811–1911, teaching of law at the Faculty of Law of the University of Wrocław in 1811–1911, Die Breslauer Universität, die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Breslauer Universität in den Jahren 1811–1911, die Dekane der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in den Jahren 1811–1911, die Rechtslehre an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Breslauer Universität in den Jahren 1811–1911

Działalność Urzędu Patentowego w zakresie ochrony znaków towarowych na podstawie rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1928 roku — zarys problematyki

AbstractDownload article

industrial property, trademark, trademark law in the Second Polish Republic, Patent Office in the Second Polish Republic, gewerbliches Eigentum, Warenzeichen, Recht der Warenzeichen in der Zweiten Polnischen Republik, Patentamt der Zweiten Polnischen Republik

Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945

AbstractDownload article

Keywords: University of Wrocław, Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945, teaching law at the University of Wrocław, German professors of law

Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945

AbstractDownload article

University of Wrocław, Faculty of Law at the University of Wrocław in the years 1811–1945, teaching law at the University of Wrocław, German professors of law

Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout