Articles

Ireneusz Żeber

zienkiewicz@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Jeszcze o institorze i o actio institoria

AbstractDownload article

Kilka uwag o historii rzymskiego prawa handlowego

AbstractDownload article

commercial law, the publicians, ius mercatorum, mercator, negotiator

Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian

AbstractDownload article

O różnych znaczeniach terminu taberna

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout