Articles

Jacek Przygodzki : 0000-0003-2459-933X

jacpr@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Profesor Alfred Konieczny

Download article

Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku

AbstractDownload article

the Second Republic of Poland, public administration, Poland 1918–1939, local government

Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.

AbstractDownload article

The Second Republic of Poland, administration reform, government of Wincenty Witos, Commission for Matters of State Savings of 1920, administration of the Second Republic of Poland

Sprawozdanie z nadania przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie godności doktora honoris causa Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu

Download article

Prace nad podziałem terytorialnym Rzeczypospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku

AbstractDownload article

Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout