Articles

Patrycja Chabier

Articles

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego

AbstractDownload article

correspondence, censorship, detention, surveillance, detainee, European Court of Human Rights case law, European Convention on Human Rights

Z problematyki obrony obligatoryjnej w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r.

AbstractDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, mandatory defence, conditions, analysis

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout