Articles

Jacek Borowicz

Articles

Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

Download article

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny (art. 29 § 3 k.p.)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout