Articles

Marek Śnieciński

Articles

Antyspektakl i inne formy artystycznych zmagań ze spektakularnością

AbstractDownload article

scpectacle, society, culture, market, politics

Artystyczne gry ze śmiercią we współczesnej sztuce

AbstractDownload article

Game, death, artist, self-portrait

Problem nagości, tożsamości i dorastania (w dziełach współczesnych artystek)

AbstractDownload article

feminism, nakedness, identity

An artwork as an event – performance reconstructed in imagination

AbstractDownload article

performans, performatywność, dzieło-zdarzenie, procesualność

Work of art as an event – performance restructured in imagination

AbstractDownload article

performance, performativeness, artwork–event, processuality

The problem of nudity, identity and growing up (in works of contemporary women artists)

AbstractDownload article

feminism, nakedness, identity

Die Abstraktion in der modernen Kunst – Bild- „Motiv“ oder künstlerische Strategie?

AbstractDownload article

Humor jako element strategii artystycznej - Erwi Wurn i jego dzieła

AbstractDownload article

Erwin Wurm, humor, game, irony, sculpture, subject-object

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractDownload article

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

Cywilizacja spektaklu — profanacje i gra zmysłów

AbstractDownload article

Spektakl ciała — akt w polskiej fotografii

AbstractDownload article

Przemycanie sensu - kilka uwag o przekładzie. Na marginesie tłumaczenia książki Bettiny Wöhrmann Biel

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout