Articles

Magdalena Łączkowska

Articles

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout