Articles

Tomasz Bakalarz

Articles

Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższej

AbstractDownload article

science workers, higher education, academic teachers, organizational duties, labour law

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

AbstractDownload article

franchise system, employer, liability, labour law, franchising, pracodawca, odpowiedzialność, prawo pracy

Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout