Artykuły

Tomasz Chłopecki

Artykuły

Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latach 1991−2008

AbstractPobierz artykuł

European Union, Poland, Ukraine, law, economy, Unia Europejska, Polska, Ukraina, prawo, gospodarka

Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki

AbstractPobierz artykuł

the Second Republic, business cycle, the ruling camp, reform, concepts, economic policy, II Rzeczpospolita, cykl koniunkturalny, obóz rządzący, reforma, koncepcje, polityka gospodarcza

„Aktualne problemy reform konstytucyjnych”. 54. zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Augustów, 10–12 maja 2012 r.

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy