Articles

Tomasz Chłopecki

Articles

Prawne i ekonomiczne aspekty relacji gospodarczych Polski i Ukrainy w latach 1991−2008

AbstractDownload article

European Union, Poland, Ukraine, law, economy, Unia Europejska, Polska, Ukraina, prawo, gospodarka

Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki

AbstractDownload article

the Second Republic, business cycle, the ruling camp, reform, concepts, economic policy, II Rzeczpospolita, cykl koniunkturalny, obóz rządzący, reforma, koncepcje, polityka gospodarcza

„Aktualne problemy reform konstytucyjnych”. 54. zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Augustów, 10–12 maja 2012 r.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout