Articles

Jolanta Grabowska

Articles

Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej

AbstractDownload article

social policy, social services, International Labour Organization, the March Constitution of Poland, Treaty of Versailles

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout