Articles

Marta Buchowiec

Articles

Wpływ transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce w latach 1999–2013

AbstractDownload article

otwarte fundusze emerytalne, dług publiczny, ukryty dług publiczny, transfery składek emerytalnych, open pension funds, public debt, hidden pension liabilities, transfers of pension contributions

Wpływ zmian w systemie emerytalnym w Polsce w latach 2011–2013 na efektywność inwestycji otwartych funduszy emerytalnych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout