Articles

Aleksandra Lubczyńska : 0000-0001-8834-6142

Articles

Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku

AbstractDownload article

Towarzystwo Wydawnicze (The Publishing Society), publishing catalogues, Lvov, National Democracy, publishing movement, katalogi wydawnicze, Lwów, Narodowa Demokracja, ruch wydawniczy

Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867– 1914), Kraków 2018

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout