Articles

Rafał Kowalczyk : 0000-0002-2981-9226

Articles

Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy

AbstractDownload article

local government, municipal budget, commune, commune auxiliary unit, fund

Prawna dopuszczalność rezygnacji z wybranych dochodów własnych gmin

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout