Artykuły

Jelena Dziuba ORCiD: 0000-0002-3946-7746

Artykuły

Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)

AbstractPobierz artykuł

genres of 18th-century prose, reconstruction of history, mythologization, combination of feelings and thoughts in a historical image, gatunki prozy XVIII w., rekonstrukcja historii, mitologii, kombinacja uczuć i myśli w czasie historycznym

Восприятие старости и изображение персонажа-старика из XVIII века в  русской литературе

AbstractPobierz artykuł

archetype of the wise old man, character, direction of values, main character’s model of the world, Fonvizin, Pushkin, Leo Tolstoy, archetyp mądrego starca, hierarchia wartości, model świata, bohater literacki, Fonwizin, Puszkin, Lew Tołstoj

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy