Articles

Jelena Kabkowa

Articles

Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)

AbstractDownload article

synesthesia, Alexander Scriabin, Vladimir Nabokov, the world of creation, strategy, lumiere, memory, sense, synestezja, Aleksandr Skriabin, Władimir Nabokow, świat artystyczny, strategia, światło i muzyka, pamięć, wrażeniowość

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout