Articles

Grzegorz Libor

Articles

Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny

AbstractDownload article

Wales, devolution of power, political system, institutions, Walia, dewolucja władzy, system polityczny, instytucje

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout