Articles

Mirosław Dela

miroslaw.dela@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i  zatrudnienia jednoosobowego zarządu w  jednoosobowej spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością

AbstractDownload article

private company limited by shares or by guarantee, one-person board, appointment of the sole shareholder to the one-person board of directors, employment of amember of the one-person board of directors, management contract

Źródła finansowania spółki pracowniczej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout