Articles

Łukasz Stępkowski : 0000-0001-5324-4218

lukasz.stepkowski@prawo.uni.wroc.pl

Articles

The Notion of Effectiveness in the Law of the European Union

AbstractDownload article

European Union law, effectiveness, efficacy, system of law of the European Union, effet utile

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

AbstractDownload article

purely internal situation, Åkerberg Fransson, link with EU law, application of EU law in national courts, action not entirely determined by European Union law, sytuacja czysto wewnętrzna, Åkerberg Fransson, łącznik z prawem UE, stosowanie prawa UE w sądach krajowych, działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Natura 2000 w polskim porządku prawnym w kontekście ochrony praw jednostki

AbstractDownload article

ochrona środowiska, Natura 2000, prawa podstawowe, prawo do sądu, prawo do własności, environmental protection, Natura 2000, fundamental rights, access to justice, right to property

The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union

AbstractDownload article

Sprawozdanie z wręczenia nagród w konkursie Sędzia Europejski 2017 oraz z dyskusji panelowej zatytułowanej „Unia Europejska jest unią prawa”, Wrocław, 18 maja 2018 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout