Articles

Krzysztof J. Jankowski

krzysztof.jankowski@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012 r.

AbstractDownload article

labor law, axiology, worker protection, Supreme Court, functional interpretation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout