Artykuły

Marta Malanowska-Statkiewicz ORCiD: 0000-0002-0824-6748

Artykuły

Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim

AbstractPobierz artykuł

word-forming, verbs, Czech, language, Polish, word-forming nest, onomatopoeia, slovotvorný potenciál, sloveso, čeština, polština, jazyk, slovotvorba, hnízdo slovotvorné, onomatopoeia

Nazwy pokrewieństwa i  powinowactwa w  języku czeskim i  polskim. Paradygmat słowotwórczy

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy