Articles

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk : 0000-0002-7070-8616

Articles

Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego

AbstractDownload article

aggregate penalty, amendments, imposition of aggregate penalty, aggregate sentence, actual concurrence of crimes

Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

AbstractDownload article

restraining measures, danger of the perpetrator, post-penal measures

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractDownload article

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. — z perspektywy zadań kuratora sądowego

AbstractDownload article

probation officer, conditional suspension, deprivation of liberty, probation

Postive criminological forecast as a material contition for parole in Polish penal law

AbstractDownload article

early conditional release, probation, positive criminological forecast, Polish Penal Code, material condition

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout