Articles

Marcin Roman Czubala

Articles

Bezrobocie wśród młodzieży: znaczenie działalności Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Hiszpanii

AbstractDownload article

Unia Europejska, bezrobocie, młodzież, Europejski Fundusz Społeczny, Hiszpania, European Union, unemployment, youth, European Social Fund, Spain

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout