Articles

Elżbieta Klat-Górska

e.klat-gorska@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Wprowadzenie

Download article

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

AbstractDownload article

consolidation and division, local development plan, land development, resolution of the commune council, property

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14

AbstractDownload article

administrative procedure, inactivity of the administration, complaint to the court

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout